Naam
E-mail
Telefoon
Vraag over

Vraag
Gevonden via

Tomaten zijn?blauw
rood

Sluiten

Disclaimer

Wij verzoeken u onderstaande informatie zorgvuldig te lezen. Gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door de site te bekijken en/of de aangeboden diensten te gebruiken stemt u automatisch in met deze disclaimer.

WeServeHouses (hierna WSH) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist en te allen tijde up-to-date is. Het staat WSH vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen zonder mededeling vooraf.

WSH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de diensten van WSH, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van WSH.

Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.


Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Ze zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt.

WeServeHouse gebruikt beveiligingstechnieken om verlies of andere aantasting van informatie te voorkomen. We gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens bij ons geregistreerd staan, kunt u dat aan ons doorgeven. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer en privacy statement, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Henkenshage 3b | 1083 BX Amsterdam | +31 (0)6 24 321 829 |
WeServeHouses Verkoopstyling is een handelsnaam van Testforce BV.
Verkoopstyling & Interieuradvies
weservehouses facebook weservehouses linkedin weservehouses twitter